YesBox Stallströ
  • Vi tänker på miljön

Miljö & Marknad

Reglerna för gödselhanteringen har skärpts. Vi vill bidra till ett minskat tryck på miljön kring stallarna. Stallgödseln är ju faktiskt en tillgång som bör tas tillvara.

Vi har inlett ett samarbete med ett av landets största företag inom värme- och återvinningsbranschen. Inom kort kommer vi gemensamt presentera ett förslag till insamling av stallgödsel blandat med stallströ.

Därför vill vi ha kontakt med Dig som har behov av återvinning av strö och gödsel, eller helt enkelt tycker att det skulle kännas bra om det kom till nytta igen.

Mejla eller ring oss, så hittar vi lösningar för en ansvarsfull och effektiv hantering av Din stallgödsel.

Plast

Det är viktigt att plastemballaget blir hanterat på ett miljövänligt vis. Vår plast kan levereras till godkända återvinningsstationer både i Sverige och Norge. Vår plast har UV-skydd vilket gör att du kan förvara dina produkter utomhus. (Gäller spån och torv)

För den Danska marknaden har vi SPF-godkännande.

 

 

© YesBox 2020 | keyla design